De dienst Cultuur is het aanspreekpunt voor wie gebeten is door cultuur en voor alle culturele spelers in Asse: socioculturele en buurtverenigingen, erfgoedverenigingen, kunstenaars, muziek-, zang- , theater- en dansverenigingen, … en gaat graag in op voorstellen tot samenwerking.

  • begeleidt en ondersteunt de cultuurraad en het rijke lokale culturele verenigingsleven, o.m. ook met projectsubsidies
  • streeft er samen met de erfgoedverenigingen naar om roerend en immaterieel erfgoed te inventariseren, te bewaren en te ontsluiten
  • laat bezoekers én Assenaren genieten van de toeristische troeven van de gemeente.
  • ondersteunt ook culturele initiatieven en publieksactiviteiten als de Erfgoeddag, Open Monumentendag, Vlaanderen Feest!, …

cultuur > cultuur- en/of vrijetijdsdienst