De dienst Vrije Tijd is het aanspreekpunt voor vrijetijdsbeleving in Grimbergen en wil de kwaliteit van leven vergroten door ontmoeten, ontdekken en ontplooien te faciliteren en mogelijk te maken. De dienst Vrije Tijd is hiervoor actief in de domeinen cultuur, sport, jeugd, bibliotheek, toerisme en lokale economie.

cultuur > cultuur- en/of vrijetijdsdienst, verwante domeinen > jeugd, verwante domeinen > onroerend erfgoed, verwante domeinen > sport, verwante domeinen > toerisme