Met het sCan&Do-project werken LEVL en het Sociaal Fonds voor Podiumkunsten rond een grondige analyse van een organisatie op het vlak van culturele diversiteit. Er wordt gestart met een bevraging op alle organisatiedomeinen en niveaus, waarna men in enkele werksessies naar een haalbaar actieplan evolueert dat inspeelt op de noden van de werking. Tijdens jaarlijkse opvolgingsmomenten bekijkt men de vooruitgang van de organisatie.

Binnen dit project werd recent de “Dive in Diversity”-tool ontwikkeld. Dit is een praktische toolkit voor organisaties uit de cultuur-, sport- en jeugdsector die willen evolueren naar een diverse en inclusieve werking. De interactieve workshop verlaagt tijdens het eerste deel drempels en moedigt gesprekken aan rond de thema’s diversiteit en inclusie. Deze nodigt uit tot zelfreflectie en dialoog en zet hiermee een belangrijke stap in de bewustwording van onze omgeving en van vastgeroeste oude structuren. In het tweede deel van de workshop wordt helder geschetst hoe je als organisatie een strategie kan uitstippelen om er nadien concrete acties aan te koppelen. Kortom, “Dive in Diversity” geeft een inleiding van wat het sCan&Do-traject kan betekenen voor een organisatie.

 

Duik in de tool