13 gemeenten en partner Vzw De Rand

Asse, Grimbergen, Kampenhout, Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel, Machelen, Meise, Merchtem, Opwijk, Steenokkerzeel, Vilvoorde, Wemmel, Zaventem, Vzw De Rand

Dagelijks bestuur en team

Philip Roosen – voorzitter raad van bestuur
Diane Van der Aa – voorzitter adviesgroep
Kaat Van Cauwenbergh – dagelijks bestuur

Jo Sollie – coördinator
jo.sollie@cultuurnoordrand.be
0485 46 56 84

Maaike De Troch – communicatie- en projectmedewerker
maaike.detroch@cultuurnoordrand.be
0476 64 93 84

Judith Granville – communicatie- en projectmedewerker
judith.granville@cultuurnoordrand.be
0476 60 84 44

Missie

Het intergemeentelijk samenwerkingsverband Cultuur Noordrand is een dynamisch cultureel netwerk van steden en gemeenten ten noorden van Brussel. De focus van dit netwerk is het efficiënter en effectiever aanpakken van gedeelde culturele en maatschappelijke uitdagingen voor de regio.

Cultuur Noordrand doet dit door bovenlokale samenwerking en kennisdeling van culturele actoren met elkaar en met actoren uit andere beleidsdomeinen te stimuleren, te activeren, te faciliteren en te ondersteunen. Cultuur Noordrand inspireert hierbij tot creativiteit, innovatie en ondernemerschap.

5 strategische uitdagingen

Cultuur Noordrand zet in op 5 strategische uitdagingen om zo vanuit cultuur mee te bouwen aan een toekomstgerichte ontwikkeling van de regio.

Cultuur Noordrand wil

  1. inzetten op de meerwaarde van cultuur voor kinderen en jongeren
  2. drempels voor cultuurparticipatie verlagen
  3. inspelen op het internationale en superdiverse karakter van de regio
  4. een kwalitatieve en gevarieerde cultuurpraktijk voor iedereen
  5. inzetten op de verbindende kracht van erfgoed

Netwerkstructuur

Cultuur Noordrand neemt een regierol op. Ze ondersteunt en versterkt bovenlokale culturele actoren zoals het netwerk van de bibliotheken en de cultuur- en gemeenschapscentra bij het aanpakken van culturele en maatschappelijke uitdagingen.

Cultuur Noordrand koppelt 5 werkgroepen aan zijn 5 strategische uitdagingen. Het zijn nieuwe dynamische netwerken waar medewerkers van culturele actoren maar ook van andere sectoren deel van uitmaken.

Een adviesgroep zorgt voor inhoudelijke doorstroming van informatie en projectvoorstellen vanuit de netwerken en adviseert de raad van bestuur.

Cultuurnota IGS Cultuur Noordrand

Download hier de Cultuurnota (pdf) indien je op zoek bent naar meer achtergrondinformatie over onze werking.

Realisaties IGS Cultuur Noordrand

2023

2022

2021