Op 9 juni 2022 organiseert FARO in samenwerking met het Agentschap Integratie en Inburgering een studiedag rond diversiteit en inclusie in je lokale of regionale erfgoedpraktijk.

Hoe bereik je mensen met een migratieachtergrond? Hoe rekruteer je medewerkers en vrijwilligers met een diverse achtergrond? Hoe maak je je werking toegankelijker?

Meer info