Music Is The Answer is een hands-on inspiratiegids van VI.BE die gemeenten en steden inzicht wil geven in de kracht van muziek en vooral ook inspiratie en tools aanreikt voor het ontwikkelen van een vruchtbaar muziekbeleid. Want wie investeert in muziek ziet de gemeenschap bloeien. Ontdek hoe muziek verbindt over leeftijd, etnisch-culturele achtergrond of sociale klasse heen, hoe muziek het sociale weefsel versterkt, een belangrijke identiteitsdrager is of de ondernemingszin aanwakkert.

Hoe laat je iedereen maximaal van de positieve effecten van muziek genieten? Hoe bouw je aan een muzieklandschap waarin alle spelers – van muzikant tot organisator – kunnen floreren? Hoe geef je muzikanten een stem? Hoe ondersteun of organiseer je een muziekwedstrijd? Hoe maak je het muzikaal talent in je gemeente of stad zichtbaar? En wat met repetitieruimtes? Laat Music Is The Answer vooral een hands-on gids zijn waarmee je als gemeente of stad, ongeacht de grootte of ambitieniveau, aan de slag kan.

Je kan de inspiratiegids aankopen op de website van VI.BE.