Tussen 2021 en 2023 heeft de VVSG financiële ondersteuning ontvangen van de Vlaamse overheid om regio’s en subregio’s te begeleiden bij het vormgeven van hun regionale trajecten, beter bekend als Labo Regiovorming. Een van de belangrijkste bijdragen van dit Labo is de inventaris en handleiding voor de afstemming van de bovenlokale ruimte. De inventaris biedt een overzicht van de samenwerkingsverbanden waarin gemeenten zitten, in verhouding tot de referentieregio’s. Recent werd het hele bestand geactualiseerd. Je vindt er een overzicht op maat van je gemeente.

Naar de inventaris