PeriferiK is een samenwerking van Kaaitheater, Cc Strombeek, CC De Factorij & Westrand. De vier huizen presenteren samen een podiumprogramma. Door de bundeling van krachten kunnen ze samen grotere projecten programmeren. Tegelijk biedt PeriferiK de kans aan de cultuurcentra uit de Vlaamse rand om (nog) meer met elkaar samen te werken en zowel lokaal als Brussels publiek te ontvangen.

Wegens uitgebreide verbouwingen, verliet Kaaitheater begin juli 2022 tijdelijk haar gebouw aan het Sainctelettesquare. Sinds september 2022 presenteert het een programma samen met theaters in en om Brussel. Met Cc Strombeek, Westrand en CC De Factorij is deze samenwerking uitgegroeid tot een groter verhaal, waarin de huizen elkaar vinden in een gedeelde interesse voor gezelschappen en artiesten.

Op het programma van PeriferiK staan dit seizoen enkel nationale producties. In de toekomst zullen de huizen dankzij dit platform ook meer internationale producties kunnen uitnodigen in hun programma.

Wij spraken met Lies Coppens, directeur van CC De Factorij, en ​Sophie Van Weert, programmator theater en film in Cc Strombeek.

 

Hoe kwam de samenwerking tussen CC De Factorij, Cc Strombeek, Westrand en het Kaaitheater tot stand?
Was er al een bestaande samenwerking tussen de betrokken partners?

 

Lies: Er is reeds een organische samenwerking tussen Zaventem en Strombeek voor muziek en theater (bv. Angels in America, Adamo). Dit is een spontane samenwerking om grotere projecten te kunnen doen. In CC De Factorij hebben we eerder al residenties gehad van artiesten van het Kaaitheater en het project Kwartslag was ook een samenwerking in het verleden met het Kaaitheater en partners uit de rand.

Sophie: Er was met de vier partners van PeriferiK met de KVS erbij al een samenwerking in het verleden naar aanleiding van JR van FC Bergman. Dit is toen helaas niet doorgegaan wegens corona. Cc Strombeek en CC De Factorij deden eerder al grotere producties samen en met Westrand heeft Cc Strombeek al 25 jaar een vaste samenwerking.

 

Op welke manier wordt het programma bepaald?
Is dit in overleg met alle partners of werd enkel de verdeling van het programma over de verschillende locaties samen besproken?

 

Lies: Dit is van nul opgestart, een nieuw programma met nieuwe namen. We stelden samen een programma op van zes producties, twee producties per locatie, gespreid over het hele jaar. Grootschalige en/of internationale producties waarbij samenwerking een meerwaarde betekent, die we apart niet zouden kunnen boeken.

Sophie: De insteek van PeriferiK is om voorstellingen te programmeren die nood hebben aan gebundelde krachten en waar iedereen inhoudelijk een affiniteit mee heeft. De programmatie gebeurde volledig in overleg, omdat er ook linken zouden kunnen worden gelegd met de eigen programmatie van de huizen. Het is best wel een zoektocht om dit voor iedereen te laten passen.

 

Ontvangen jullie nieuwe artiesten in je gebouw die je anders niet zou (kunnen) programmeren?

 

Lies: Ja, dat is één van de voordelen aan dit project.

Sophie: tg STAN is bij ons al eerder geprogrammeerd geweest, maar bij de voorstelling About Elly gaat het over een grotere coproductie met het Toneelhuis die twee dagen loopt. Dit zouden we in onze eigen programmatie niet hebben kunnen doen. Ook Benjamin Abel Meirhaeghe zouden we anders niet in ons programma gekregen hebben.

 

Merken jullie een verandering in het publiek?
Ontvangen jullie meer mensen uit Brussel en /of andere regio’s?

 

Lies: Eén van de hoofdoelen van PeriferiK is het uitbreiden van het doelpubliek en het creëren van een beweging binnen de rand en van en naar Brussel. Dat gebeurt nu ook. We ontvangen publiek uit Brussel en Dilbeek die eerder nog nooit bij ons waren geweest en dit gebeurt ook in de omgekeerde richting. Het is een wederzijdse uitwisseling van publiek. Als nieuwe culturele speler is het zeer fijn om het publiek op deze manier kennis te laten maken met ons huis.

Sophie: We merken op dat er veel Brussels publiek naar onze zalen komt, maar ook nog steeds publiek van onszelf. Er is ook een meer anderstalig publiek, mensen die Frans of Engels spreken. Die voorstellingen binnen PeriferiK lenen zich daar ook beter toe.

 

Hoe verloopt de ticketverkoop?
Gebeurt deze gemeenschappelijk of per huis?
Hoe gaat dit praktisch in zijn werk?

 

Lies: Ook dit is een samenwerking. We hebben een contingent aan tickets afgesproken. Iedereen werkt wel nog steeds volgens zijn eigen prijsformules (bv. de Vriendenpas van Cc Strombeek en het Pay What You Can principe van het Kaaitheater).

Sophie: In het Kaaitheater werken ze steeds met ongenummerde plaatsen. Voor PeriferiK hebben we dit doorgetrokken naar de andere partners. Dit vergemakkelijkt de flexibiliteit voor de verkoop.

 

De samenwerking binnen PeriferiK kwam initieel tot stand door een praktische nood: de verbouwingen aan het gebouw van het Kaaitheater.
Is er na de verbouwingen nog een toekomst voor dit project?

 

Lies: In 2025 gaat het gebouw van het Kaaitheater weer open, maar deze samenwerking wordt daarna zeker verdergezet.

Sophie: De samenwerking is opgestart naar aanleiding van de verbouwing, maar met de intentie om ook nog samen te werken na de heropening van het Kaaitheater.

 

Kunnen er in de toekomst nieuwe partners bijkomen?
Wat zijn de voordelen en eventuele uitdagingen van een uitbreiding naar meer locaties in de Noordrand van Brussel?

 

Lies: We hebben voorlopig nog niet gepraat over een uitbreiding. Het is nog maar het eerste jaar van PeriferiK, dus dat moet eerst nog wat groeien binnen onszelf voordat we kunnen uitbreiden. Laten we eerst dit jaar goed afronden en dan verder kijken.

Sophie: We vertrekken voor PeriferiK erg vanuit het inhoudelijke. Dat betekent dat je met partners moet samenwerken die in hetzelfde verhaal geloven en dezelfde producties willen programmeren. Het is erg belangrijk dat er ook samenwerkingen zijn tussen grotere en kleinere huizen in de regio, maar voor de doeleinden van dit project zijn grotere huizen de meest interessante partners. Cc Strombeek is eigenlijk al het kleine broertje in het verhaal van PeriferiK.

 

Hoe ervaren jullie de samenwerking binnen PeriferiK?

 

Lies: De uitwisseling met collega’s is heel waardevol. Inhoudelijk en praktisch leer je heel veel bij. Verenigde krachten leiden tot hele mooie dingen.

Sophie: Er is veel financiële druk voor alle huizen op dit moment. Dan is het zeer fijn dat je door zo’n samenwerking grotere producties kan programmeren. Het is aftasten naar ieders voorkeuren, waardoor er veel inhoudelijk gediscussieerd wordt.

https://www.periferik.be/programma