Waar vorig jaar veel energie verloren ging aan het verluchten, ventileren en afstand bewaren, moet nu hopeloos op energie worden bespaard: verwarming lager, lichten uit en deuren dicht.

Hoe ervaren de cultuurhuizen deze periode?

Postcorona

In het Grootschalig Publieksonderzoek 2022 werd gepeild naar het gebruik, de tevredenheid en de behoeften van de bezoekers van cultuurhuizen tijdens en na corona. Het rapport met de conclusies werd op 25 november tijdens een studiedag voorgesteld in Bibliotheek Permeke te Antwerpen.

We leggen enkele conclusies uit het rapport van Vlaanderen voor aan onze cultuurhuizen en bekijken de algemene tendensen:

Ticketverkoop

Gebruikers komen niet vaker / nog minder vaak naar het cultuurhuis

Familie- en kindervoorstellingen halen lage verkoopcijfers voor het nieuwe seizoen

Er is een daling in deelname aan activiteiten voor kinderen, festivals, verenigingsactiviteiten, feest en het gebruik van het café / restaurant

De ticketverkoop kent een wisselend succes in onze cultuurhuizen, maar wordt over het algemeen positief ervaren in vergelijking met het pre-coronatijdperk. Tijdens de coronaperiode was er een sterke daling in de bezoekersaantallen die nu weer stilaan wordt rechtgezet.

Het publiek is wel opmerkelijk selectiever in hun keuze en wacht veel langer om te beslissen. Sommige voorstellingen lopen heel goed, andere minder. De tendensen hieromtrent zijn erg verdeeld binnen onze cultuurhuizen. Zo vliegen de tickets voor populaire artiesten de deur uit bij de ene, terwijl ze niet uitverkocht geraken bij de andere, en kennen familievoorstellingen een groot succes bij het ene huis, terwijl de verkoopcijfers bij het andere aan de lage kant blijven.

Communicatie

Het belang van papieren communicatiemiddelen is afgenomen (affiches, gemeentelijke infobladen), maar de seizoensbrochure is nog steeds een belangrijk communicatiemiddel

Sociale media is het belangrijkste communicatiemiddel voor een jongere doelgroep

De seizoensbrochure blijft bij de meeste cultuurhuizen een primair medium om hun programmatie naar het publiek te communiceren. Deze laatste geven ook aan dat de brochure een belangrijk kanaal is om zich te informeren en tickets te kopen. Al wordt er wel geëxperimenteerd met alternatieve vormen, zoals bijvoorbeeld een programmatiekrantje dat driemaal per seizoen wordt gedrukt en verspreid.

In tegenstelling tot het Vlaamse rapport blijven ook affiches populair in onze regio. Verschillende huizen geven aan hierop in te zetten, zowel voor individuele voorstellingen als voor een selectie uit het aanbod zoals bijvoorbeeld een maandaffiche.

Wat betreft sociale media wordt bij de meesten reeds gebruik gemaakt van Facebook, al dan niet via de Facebookpagina van de gemeente. De bedenking wordt wel gemaakt of dit nog relevant genoeg is om jongeren te bereiken. Voor deze doelgroep lijkt Instagram een effectiever medium te zijn.

Digitaal cultuuraanbod

90% van de bevraagden miste de livebeleving tijdens corona. 43% ziet kansen voor unieke online formats en digitalisering van het cultuuraanbod voor bepaalde doelgroepen.

Niet alle cultuurhuizen hebben ingespeeld op het digitale cultuuraanbod tijdens de coronacrisis. Diegene die dit wel hebben gedaan zagen hier een grote meerwaarde in gezien de omstandigheden, maar hebben verder geen concrete toekomstplannen om hier opnieuw op in te zetten.

De interesse van het publiek in het digitaal aanbod is afgenomen nu een live-ervaring weer mogelijk is. Ook vergt een online werking veel tijd- en personeelsinvestering. Enkel indien het de enige manier is om het aanbod tot bij mensen te brengen -bijvoorbeeld voor een minder mobiel publiek- lijkt het hen een interessante piste om te bewandelen. De livestreams van Cultuurconnect naar woonzorgcentra zijn hier een mooi voorbeeld van.

 

Energiebesparing

Pulse lanceerde een checklist voor energiezuinige culturele infrastructuur.

De vragen in de checklist geven aan waar je op moet letten om je energieverbruik terug te schroeven. Ze tonen je wat goed gaat en waar er nog werk aan de winkel is.

Enkele tips uit de checklist:

  • Tochtspleten bedekken
  • Isolatiefolie op de ramen kleven
  • Verwarming een graad lager zetten
  • Schelkraan voor het warm water dichtdraaien waar dit niet nodig is
  • Koffiezetapparaat uitschakelen wanneer dit niet in gebruik is

Onze cultuurhuizen gaven ook enkele tips mee die zij alvast toepassen:

  • Verlichting veranderen naar LED-verlichting
  • Verlichting automatiseren of uitzetten
  • Deuren zoveel mogelijk dicht houden
  • Toeschouwers hun jas laten meenemen naar de zaal
  • Al wandelend vergaderen om het niet koud te krijgen