Al sinds 2015 een uniek jongerenconcept in Vilvoorde:  informatie, vorming, dialoog, cultuur en spiritualiteit

1001 Schakels droomt van een meer inclusieve samenleving. We investeren daarom in de vorming, de persoonlijke ontwikkeling en het welbevinden van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Samen met professionele en vrijwillige begeleiders ondersteunen we jongeren op verschillende manieren:

  • We begeleiden jongeren die het moeilijk hebben op school zodat hun slaagkansen verhogen,
  • We helpen jongeren hun eigen identiteit en hun plaats in de samenleving te vinden, zodat ze er actief aan kunnen participeren en banden kunnen smeden,
  • We helpen talenten en competenties ontwikkelen waarmee jongeren een stem krijgen en hun leven zinvol kunnen invullen.

Bij dat alles staan universele waarden centraal en focussen we op wat ons verbindt, in plaats van op de verschillen. Op die manier vertellen we een positief verhaal waarin jongeren niet alleen toekomstperspectief zien en zich een deel voelen van de maatschappij, maar ook actief bijdragen aan onze samenleving.

verwante domeinen > jeugd