Lokaal samenwerkingsverband met 5 gemeentebesturen uit de regio, die statutair vertegenwoordigd zijn in de Raad van Bestuur van vzw Levedale.

Levedale is lid van het Vlaams Welzijnsverbond (= werkgeversorganisatie)

Levedale is ook aangesloten bij het Regionaal Overleg Gehandicaptenzorg voor het arrondissement Halle-Vilvoorde. Door middel van overleg wordt binnen dit samenwerkingsverband gewerkt aan een betere uitbouw van de zorg in de regio.

verwante domeinen > welzijn