Agilas is een vzw in Asse die zich bezig houdt met archeologie. Haar werking steunt op drie pijlers: ONDERZOEK (uitvoeren van archeologische trajecten en wetenschappelijk onderzoek), COLLECTIEBEHEER (bewaren en beheren van archeologische ensembles in het door de Vlaamse Overheid erkende onroerenderfgoeddepot van Agilas) en PUBLIEKSWERKING (door middel van het geven van lezingen, uitgeven van publicaties en leesboeken voor kinderen, beheer van het Erfgoed Museum Asse, inrichten en beheren van het Educatief Wandelpad Archeologie met aansluitende kinderzoektocht,…).

verwante domeinen > onroerend erfgoed