Omgaan met materie. De wil om orde te creëren uit chaos. Binnendringen tot op de molecule om de chemie te begrijpen van de elementen onderling. Harmonie en contrasten. Met scheppende kracht het medium verwerken tot een visuele projectie die emoties uitlokt. Nieuwe banen ontdekken en oude her creëren.

cultuur > amateurkunsten > beeldende kunst