Homevil is een wooncentrum en een dagcentrum voor personen met een verstandelijke beperking. Aan zorgvragers kan dus zowel residentiële als ambulante dienstverlening geboden worden.

Homevil is een pluralistische voorziening die zorg op maat biedt ongeacht de levensbeschouwelijke, ideologische of politieke overtuiging van de zorgvrager. Respect in het algemeen, respect voor ieders waarde in het bijzonder en recht op inspraak zijn belangrijke pijlers in de werking.

verwante domeinen > welzijn