Als Merchtems jeugdhuis willen wij een laagdrempelige ontmoetingsplaats aanbieden waar iedere jongere vanaf 14 jaar, zich welkom kan voelen en nieuwe ervaringen kan opdoen.

verwante domeinen > jeugd