De Koninklijke Harmonie Sint Cecilia wil een vereniging zijn die

  • aan haar muzikanten de mogelijkheid biedt om op een kwaliteitsvolle manier te musiceren in groepsverband en zich te vervolmaken op muzikaal gebied.
  • zich presenteert aan een zo ruim mogelijk publiek op een manier die zowel voor de muzikanten als voor het publiek, muzikaal en sociaal, een aangename en verrijkende ervaring is.
  • de sociale contacten tussen de leden onderling alsook het contact met de plaatselijke gemeenschap maximaal faciliteert.
  • met respect voor traditie en oog voor vernieuwing, steeds haar plaats vindt in een wereld en maatschappij die volop en razendsnel evolueert.

cultuur > amateurkunsten > muziek