We zijn de oudste vereniging in Machelen (1865), hebben een muziekschool (50 leerlingen, 10 professionele lesgevers) een vrouwenafdeling Euterpe en verschillende werkgroepen (school, concerten, …).

cultuur > amateurkunsten > muziek