Kris werkt hoofdzakelijk tweedimensionaal en maakt gebruik van verschillende technieken: tekeningen, fotografiek, houtsnede, collage… In zijn werk onderzoekt hij het begrip ruimte. Verticaal en horizontaal zijn opvallende beeldende kenmerken. Hij streeft naar een vormelijke eenvoud door overbodige elementen te weren en te komen tot sterke, uitgepuurde composities die zich situeren op de rand van abstractie en figuratie. Uitgangspunten zijn architectuur en natuur. Strak versus lyrisch, zwart-wit versus kleur.

cultuur > amateurkunsten > beeldende kunst