Verschillend zijn we allemaal, de creatieve geesten van de Kunstkring, met ieder van ons een eigen vorm- of beeldtaal. Maar wat ons bindt is de wens om te brengen wat beroert, een stukje schoonheid, vrolijkheid of droefenis, fascinatie voor (on)gewone dingen, een antwoord op de hindernissen in ’s mens leven,… En zo u, de bezoeker – passant, te bereiken.

cultuur > amateurkunsten > beeldende kunst