kwb is een boeiende vereniging met een waaier aan interessante activiteiten: ontspanning, debatavonden, sport, uitstappen voor het hele gezin.

Wij kiezen voor een beweging die van ontmoeting en sociaal contact een centrale opdracht maakt.
Wij kiezen voor een beweging die ziet, oordeelt en handelt.
Wij kiezen voor een waardenbewogen beweging.
Wij kiezen voor een kwb die samenwerkt met allen die ons project delen.
Wij willen de kwb uitbouwen tot een beweging voor mannen, vrouwen en gezinnen.
Wij willen een geïnspireerde en een open beweging zijn.
Wij willen een brede sociale beweging zijn in een kleiner wordende wereld.

cultuur > sociaal-cultureel