In de academie bieden we binnen de opleiding beeld een optie keramiek aan.
Klei is van een ongekende veelzijdigheid. De mogelijkheden en variaties zijn zo talrijk en de creatieve ontdekkingen onuitputtelijk. Er zijn zoveel manieren om klei te benaderen en draaien is daar natuurlijk een onderdeel van, maar we maken in deze cursus ook kennis met verschillende technieken van keramiek.

Tekenatelier waar beeldende vorming gegeven wordt aan kinderen vanaf het eerste middelbaar tot de volwassengroep.
Brede waaier aan technieken. Aandacht voor de kunstgeschiedenis en domeinoverschreidend denken en werken.

cultuur > amateurkunsten > beeldende kunst