Het Onroerend Erfgoeddepot Vlaams-Brabant – LOODS 68 – erkend door de Vlaamse overheid – staat in voor een professionele en kwalitatieve opvang, bewaring en beheer van: – archeologische ensembles (archeologische vondsten en bijbehorende vondst- en onderzoeksdocumentatie) uit Vlaams-Brabant waarvoor dicht bij de vindplaats geen adequate opvang mogelijk is. De informatie over het ensemble is door deze opname toegankelijk voor wetenschappelijk onderzoek en het brede publiek. Het depot werkt ook aan de ontsluitingsmogelijkheden van dit erfgoed (archeologiedagen, klasbezoek, mobiele tentoonstellingskast, …) – (potentiële) cultuurgoederen of erfgoedelementen behorend tot een waardevol of bescherm gebouw. Deze worden enkel opgenomen indien het gebouw waartoe deze goederen en elementen behoren, in restauratie is.

verwante domeinen > onroerend erfgoed