Het OOC Steenokkerzeel is één van de observatie- en oriëntatiecentra voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen in België. Er is plaats voor 50 tot 80 jongeren. Het centrum biedt een eerste opvang aan buitenlandse minderjarigen die zonder familie in ons land toekomen. Na enkele weken observatie worden de jongeren doorgestuurd naar een geschikte opvangplaats in een andere structuur.

Ongeveer 35 personeelsleden staan in voor de goede werking. Het centrum voorziet niet enkel in de dagelijkse basisbehoeften (zoals onderdak, voedsel en kledij), de jongeren krijgen ook sociale, juridische, medische en psychologische bijstand.

verwante domeinen > integratie