Optempo is een activiteitencentrum binnen Zonnelied vzw. We zijn een dienstverlening voor personen met een beperking. Onze atelierwerking kent een gevarieerd aanbod van sportieve, creatieve, inclusieve,… aard. Binnen het beeldend werk, gaan we aan de slag met de gasten in het hout- , klei-, textiel- en vrij beeldend atelier. Ook papierscheppen, grafische technieken, media,… komt aan bod.

cultuur > amateurkunsten > beeldende kunst