Wie is PIN?

PIN vzw is een sociale economie onderneming die zich inzet voor de integratie en participatie van nieuwe inwoners met een migratieachtergrond en dit door het inzetten van toeleiders. Als sociale economie onderneming biedt PIN kansen aan mensen met migratieachtergrond met een talent voor sociaal werk. Hun dienstverlening bestaat uit het (op maat) ondersteunen van lokale besturen bij de integratie van nieuwe inwoners  in hun gemeente.

Voor de integratie en participatie van nieuwe inwoners met een migratieachtergrond maakt PIN gebruik van toeleiders. Toeleiders zijn ervaringsdeskundigen in migratie die nieuwe inwoners met een migratieachtergrond helpen bij hun integratie in hun gemeente of stad. De ervaring van de toeleiders en hun specifieke competenties, zoals meertaligheid en cultuursensitiviteit, om nieuwe inwoners te begeleiden, te motiveren en te informeren, zorgt voor een integratie en begeleiding op maat.

PIN wil bouwen aan een inclusieve samenleving waar alle burgers volwaardig kunnen participeren. Daarnaast zet PIN in op de uitdagingen door de internationale en interregionale migratie. De visie van PIN vertrekt vanuit een superdiverse realiteit.

Wat doen PIN?

PIN biedt heel wat projecten en projectondersteuning aan:

 • Onthaalbeleid: nieuwe inwoners met migratieachtergrond onthalen in nieuwe gemeente.
 • Ondersteuning LOI / OCMW: bewoners van LOI of cliënten van het OCMW begeleiden en informeren.
 • Navigate You(th): kinderen en jongeren met migratieachtergrond toeleiden naar het lokaal vrijetijdsaanbod.

Projecten in de Noordrand

Wemmel:

 • Onthaalgesprekken
 • Toeleidingen naar Vrije Tijd
 • LOI ondersteuning

Zaventem:

 • OCWM / LOI ondersteuning

Grimbergen:

 • Onthaalgesprekken
 • OCMW / LOI ondersteuning

Vilvoorde:

 • Onthaalgesprekken
 • Navigate You(th)
 • OCMW / LOI ondersteuning

Machelen:

 • Onthaalgesprekken

verwante domeinen > integratie