‘t Opwijks Archief is een initiatief van het Opwijks gemeentebestuur om zowel het oud archief van de gemeente zelf, als een interessante heemkundige collectie in goede omstandigheden te bewaren. Eenieder die dat wil, kan onze verzameling komen raadplegen. We hebben een ruime leeszaal waar je rustig de gevraagde informatie kan inkijken, zo gewenst kan je er ook een kopie krijgen. Je vindt er: officiële oude registers van de gemeente (tot 1900), nog oudere parochieregisters (in kopie), verzamelingen van tijdschriften, foto’s, krantenknipsels, affiches, kaarten, bidprentjes en doodsbrieven, publicaties van en over Opwijkse mensen, informatie over Opwijkse verenigingen en scholen, de actuele verslagen van de verschillende gemeentelijke raden, … Een meer gedetailleerde lijst van ons aanbod vind je in de inventaris. Elk jaar, ter gelegenheid van de Erfgoeddag, komen we naar buiten met een tentoonstelling of andere activiteiten rond het thema.

cultuur > cultureel erfgoed