Valeiriaan is een gemengd koor voor volwassenen, waarin diversiteit de hoofdrol speelt. Muzikale diversiteit (klassiek, pop, musical, volksmuziek,…) gaat samen met menselijke diversiteit. Onze leden hebben zeer verscheiden achtergronden, maar smelten samen tot een vrolijk muzikaal gezelschap waarin vriendschap centraal staat.

cultuur > amateurkunsten > muziek