Het Vlaams Brabants Symfonie Orkest werd opgericht in Zaventem in 2007. Het is een ambitieus symfonisch ensemble dat kansen geeft aan studenten, gedreven liefhebbers versterkt met professionele muzikanten. Het orkest heeft een “klassieke” samenstelling, maar het vindt met plezier en kunde zijn weg in de vele genres van de symfonische partituren waaronder ook musicals en filmmuziek op het programma staan. Het jaarlijkse nieuwjaarsconcert met “Weense” muziek in het CC De Factorij en de tweejaarlijkse “Proms” zijn vaste ijkpunten in onze werking. Het VBSO werkt graag samen met andere partners (koren, solisten,en heeft oog voor verbinding tussen mensen en diversiteit. Meer dan tien nationaliteiten spelen in het orkest onder de leiding van Rik Ghesquière. Het VBSO wil op een kwaltietsvolle manier symfonische muziek toegankelijk maken voor een ruim publiek.

cultuur > amateurkunsten > muziek