Vzw ‘de Rand’ ondersteunt en stimuleert het Nederlandstalige karakter van de Vlaamse Rand. De vzw draagt bij tot de groei van een open en verdraagzame leefgemeenschap, die vanuit een Nederlandstalige profilering de leefkwaliteit voor de hele bevolking van de Vlaamse Rand bevordert.

De werking van vzw ‘de Rand’ bestaat uit 5 pijlers: 7 gemeenschapscentra, publicaties (bijvoorbeeld RandKrant), Randbeleid en onderzoek, het Gordelfestival en taalpromotie.

Binnen de opdracht taalpromotie werkt vzw ‘de Rand’ aan cultuur- en gemeenschapsvorming, jeugd(werk)beleid, sportbeleid, onderwijs en onthaalbeleid. Vzw ‘de Rand’ ondersteunt lokale besturen, cultuur- en gemeenschapscentra, bibliotheken, verenigingen en organisaties in het omgaan met het Nederlands en andere talen, een toegankelijk vrijetijdsaanbod en oefenkansen Nederlands. De workshops, projecten, acties en materialen richten zich zowel naar Nederlandstalige als anderstalige kinderen, tieners, jongeren en volwassenen.

verwante domeinen > integratie