Willemsfonds is de oudste Vlaamse sociaal culturele vereniging het Willemsfonds organiseert activiteiten en ontwikkelt initiatieven om zoveel mogelijk mensen in Vlaanderen actief te betrekken bij cultuur in de ruimste zin van het woord.

cultuur > sociaal-cultureel