Er werden 24 bovenlokale cultuurprojecten goedgekeurd na de indienronde van 15 mei 2022. Twee projecten die subsidies mochten ontvangen komen uit onze regio: Border Buda en Triotique.

Border Buda

Aanvrager: Stad Vilvoorde

Projectomschrijving:

Buda ligt op de gewestgrens ter hoogte van Haren (Brussel), Vilvoorde en Machelen, en is gekend als een verouderd bedrijventerrein waar het openbaar domein onaantrekkelijk is. De beide gewesten, provincie en betrokken gemeenten werken al samen om dit gebied op ruimtelijk en economisch vlak nieuw leven in te blazen. Tegelijkertijd kampen de gemeenten met ruimtelijke behoeftes voor vrije tijd. Border Buda wil Buda aantrekkelijk maken via artistieke interventies en het creëren van intergenerationele ontmoetingsplekken met plaats voor (jong) talent, verenigingen en recreatie. Centraal staat Buda als verbindingsgebied via spoor, kanaal, viaduct en fietssnelwegen, én als schakel op een culturele as van Brussel tot Vilvoorde. Vilvoorde is aanvrager van het project, met partners Machelen en Haren (Brussel), GC De Linde, Firma, Buda BXL, POM Vlaams-Brabant en de Kruitfabriek. Potentiële partners zijn de actieve bedrijven in Buda, Kanaaltochten Brabant, Horst, ODH, Kanal, NMBS en Infrabel.

Poèmes d’amour

Verrukkelijke versiersels van vrouwelijke componistes

Aanvrager: Triotique

Projectomschrijving:

Met de voorstelling Poèmes d’amour zetten kamermuziektrio Triotique (fluit, hobo/zang en piano) en auteur/vertelster Veerle Janssens vrouwelijke componistes uit de 19e, 20e en 21e eeuw in de spotlights. De dames laten zien hoe de componistes stille weerstand boden in de mannelijke muziekwereld, en leggen de link naar vandaag de dag: wat is er al veranderd, wat is nog voor verbetering vatbaar? De voorstelling zal te zien zijn op verschillende locaties doorheen Vlaanderen. Aangezien dit onderwerp flink wat meer duiding kan gebruiken dan wat momenteel te vinden is, werd de kunsteducatieve instelling Amarant betrokken om dit programma ook binnen haar werking een plaats te geven en verder educatief te omkaderen. Triotique koos prachtige parels van de hand van Clara Schumann, Fanny Mendelssohn en Nadia Boulanger, alsook van minder bekende dames als Ethyl Smyth, Amy Beach en Pauline Viardot. Annelies Van Parys en Eva Dell’Acqua staan garant voor werk van eigen bodem.

 

Ontdek hier alle goedgekeurde projecten voor 2023