Eind april organiseerde het BoekenOverleg (VVBAD) voor de negende keer de ‘Staat van het Boek’ in het Vlaams Parlement. Centraal stond het Memorandum met de prioriteiten voor de nieuwe beleidsperiode. Voor de bibliotheken op het lokale niveau bevat het 3 prioriteiten.

Vlaanderen verkeert in een leescrisis. Onderzoek na onderzoek wijst uit dat de leesvaardigheid van Vlaamse leerlingen met rasse schreden achteruitgaat. Dat is niet alleen een probleem voor de boeken- en letterensector, maar ook voor de samenleving als geheel. Als er een generatie opgroeit die niet, of slechts met moeite kan lezen, is de culturele, economische en democratische schade niet te overzien. Het BoekenOverleg roept op om substantieel en structureel te investeren in de meervoudige geletterdheid, lees- en taalvaardigheid van deze en alle volgende generaties.

In Leeswijzer, het Memorandum van het BoekenOverleg, staan 3 lokale prioriteiten voor de bibliotheken:

 1. Boekstart: Investeer blijvend in het bewezen succes van Boekstart.
 2. Centrale rol voor bibliotheken:
  – Zorg voor een indexering van de budgetten voor bibliotheken en vervang personeel dat uit dienst gaat door medewerkers die sterk zijn in het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen zoals geletterdheid, leesbevordering en e-inclusie.
  – Geef bibliotheken een centrale rol in de meerjarenplanning bij die maatschappelijke uitdagingen en voorzie daarvoor de nodige financiële middelen.
  – Zet in op een nabije toegankelijke bibliotheek voor elke burger, zowel fysiek als digitaal.
  – Zorg voor voldoende personeel met de juiste sectorgebonden competenties in de bibliotheken en voorzie middelen voor professionalisering.
 3. Budgetten voor bibliotheken : Oormerk middelen voor bibliotheken en garandeer ze via meerjarige overeenkomsten.

De prioriteiten voor de komende vijf jaar voor alle bestuursniveaus werden overzichtelijk gebundeld in Leeswijzer, het Memorandum van het BoekenOverleg.

Memorandum downloaden