Op 15/11 werden er 2 aanvragen voor projectsubsidies ingediend binnen het Decreet Bovenlokale Cultuurwerking. De duur van beide projecten bedraagt 3 jaar. We hopen op goed nieuws in april 2021.

[Noordrand] Leest

[Noordrand] Leest bestaat uit een digitaal leesplatform voor de regio & een Literair Festival. Het project is ontstaan vanuit het netwerk van bibliotheken uit de Noordrand maar wordt ondertussen breed gedragen door verschillende andere culturele partners. Er wordt ook samengewerkt met culturele partners van buiten onze regio (Artforum/Urban Woorden, BAMM, Demos en het Consortium Mijn stad Leest) en werken samen met Groep-Intro en VZW De Rand.

We zien dit project gespreid over 3 jaar met naast een algemene doelgroepenbenadering ook eigen accenten per jaar. Het eerste jaar ligt de focus op  jongeren en het thema woord & muziek. Het tweede jaar op de doelgroep ouderen en het thema woord en beeldende kunst. In het derde jaar komt de focus te liggen op anderstaligen en het thema woord en multimedia. Aan elk thema koppelen we een curator die mee de vorm en inhoud bepaalt. Voor 2021 gaan we in zee met auteur en Vilvoordenaar Ish Ait Hamou.

Noteer alvast:

September 2021 = Literaire Festivalmaand
Vrijdag 24/09 en zaterdag 25/09: nocturne + activiteiten overdag
Zondag 26/09: literaire route

Heb je als organisatie of gemeente interesse om aan dit project mee te werken? Heb je een vraag? Contacteer:

Siegfried Slangen: siegfried.slangen@machelen.be
Jozefien Muylle: jozefien.muylle@ccdefactorij.be

pARTkoer

pARTkoer (vervolgtraject Spa Bruis+) zal cultuur als een structureel onderdeel integreren binnen het onderwijsaanbod, door een 945-tal cultuurtrajecten aan te bieden aan scholen in het basisonderwijs.

Om en bij de 20.000 leerlingen zullen daardoor op een verdiepende manier kennis maken met verschillende muzische elementen die binnen het cultuurpalet vallen: dans, theater, beeldende kunst & architectuur, muziek, film & multimedia en STEAM.

Daarnaast begeleidt pARTkoer leerkrachten in hun zoektocht naar een zinvol muzisch aanbod.

Heb je als organisatie of gemeente interesse om aan dit project mee te werken? Heb je een vraag? Contacteer:

Evi Van Humbeeck: evi.vanhumbeeck@ccstrombeek.be