‘Het Hoofd van de Reus’ is een creatief en speels sociaal artistiek taalbevorderingstraject voor lagere scholen en families in kwetsbare wijken. Het project is een samenwerking van Studio Kuurjeus, die het hoofd ontwierpen voor een stoet, en het sociaal tewerkstellingsproject KOPSPEL.

Het traject omvat twee luiken: eerst het vullen van het hoofd van de reus, daarna het ontdekken van het hoofd van de reus. In het eerste luik zullen kinderen uit de lagere school met hun klas een verhaal schrijven dat vervolgens auditief wordt opgenomen en waar ze illustraties bij ontwerpen. Dit gebeurt in verschillende scholen tot het hoofd van de reus volledig gevuld is met verhalen. In het tweede luik zal het hoofd als een mobiele verhalendatabank rondreizen naar verschillende kwetsbare wijken om daar een knusse lees- en luisterplek te creëren waar kinderen naar de verhalen van kinderen kunnen luisteren. Het hoofd van de reus wordt zo als het ware tot een rijdend verhalenhuisje gevormd voor en door kinderen.

Het initiatief en de oproep voor samenwerking komt van CC Westrand. Zij willen dit project graag uitrollen in de regio Pajottenland-Zennevallei, binnen de rand (Noordrand en Druivenstreek) en Brussel.

Op 15 mei wordt voor dit project een subsidiedossier ingediend.

Interesse om deel te nemen aan dit project? Laat het ons weten! Neem contact op met jo.sollie@cultuurnoordrand.be