Het Verenigingsloket wil info en dienstverlening voor verenigingen op één platform samenbrengen, digitaliseren en vereenvoudigen. En dit over alle bestuurslagen heen. Zo krijg je een beter overzicht en kunnen dienstverleners makkelijker inspelen op je behoeften. Aangezien dit een heel groot veld met vele spelers is, zal niet alles onmiddellijk voor iedereen beschikbaar zijn.

Het verenigingsloket biedt mogelijkheden voor je vereniging naar organisatie van evenementen toe, maar geeft je ook een overzicht van de subsidiemogelijkheden die je kan benutten.

Meer info over de mogelijkheden van het platform

Bekijk webinar