Cultuur Noordrand gebruikt de applicatie Microsoft Teams als deelplatform voor digitale samenwerking met haar netwerk: de raad van bestuur, de adviesgroep en de 5 werkgroepen. Dit platform wordt een plaats om te vergaderen, documenten te delen en samen aan bestanden te werken.

Alle gemeenten in onze regio kochten Teams-licenties aan en verschaften deze aan hun medewerkers. Voor leden van Cultuur Noordrand die geen licentie hebben, bijvoorbeeld particulieren uit onze werkgroepen, gebeurt de verdeling van documenten via mail.

Wat betreft de uitwerking van concrete projecten wordt er momenteel samengewerkt via Google Drive. Dit werkt goed en deze samenwerking wordt bijgevolg zo behouden. Het platform dat in de toekomst gebruikt zal worden voor projecten zal telkens afhangen van de voorkeur van de leden van de projectgroep.

In december 2020 volgden Jo en Judith samen met enkele leden uit de adviesgroep de bedrijfsopleiding Teams van Syntra Bizz. Om hun opgedane kennis te delen en alle leden van het netwerk bekend te maken met dit platform, werd een handleiding gemaakt die de specifieke tools bespreekt waar we in onze samenwerking gebruik van zullen maken.

Download hier de handleiding van Teams