ERF of Erfgoedstichting Vlaams-Brabant staat steden en gemeenten in Vlaams-Brabant bij met de verwerving, restauratie en herbestemming van onroerend erfgoed en het vrijwaren van cultuurhistorische landschappen. Sinds de opstart in 2021 sloten 24 besturen zich aan.

Meer weten