Digitaal cultuuraanbod. Het kende een snelle opmars tijdens de coronapandemie, maar ondertussen neemt live beleving terug de bovenhand. Toch wordt hier en daar verder geëxperimenteerd en bouwen sommige cultuurhuizen verder op de ervaring die ze tijdens corona hebben opgedaan. Want de digitalisering van het aanbod opende ook mogelijkheden voor de sector om te innoveren en nieuwe doelgroepen te bereiken.

Om meer zicht te krijgen op de toekomstperspectieven van digitaal cultuuraanbod bij Vlaamse cultuurhuizen, moeten we niet alleen het standpunt van de toeschouwer kennen, maar ook dat van de cultuurprogrammator. Via een anonieme enquête die deel uitmaakt van een masterproef van de Vrije Universiteit Brussel peilen we naar een aantal zaken van technologie adoptie vanuit het perspectief van de programmator.

Behoort het programmeren van artistieke voorstellingen tot jouw takenpakket? Klik dan vóór 28 februari op onderstaande link en geef jouw mening. Het invullen van de vragenlijst neemt maximum 5 minuten van je tijd in beslag.

https://vub.fra1.qualtrics.com/jfe/form/SV_23tr1E8GCPGITVI?jfefe=new