Wat?

De komende drie jaar (2022 – 2024) organiseert de Kleine Expeditie vzw een participatief erfgoedproject in de (Noord)Rand rond Brussel.

De expeditie gaat op zoek naar het verhaal dat het eigen(zinnige) karakter van deze snel evoluerende, dynamische regio bepaalt. Ze gaat aan de slag op de plekken waar stad en platteland elkaar omarmen, verstoten, wringen, schuren met als doel inzicht te verwerven in de complexe relatie tussen Stad en (Noord)Rand en hoe deze zich in landschap en samenleven vertaalt.

Aanleiding voor deze expeditie is de artikelreeks ‘Tekens van de tijd’ in de Randkrant over deze dynamiek. Deze artikels zijn opgehangen aan de nog zichtbare sporen van een recent (en niet meer zo recent) verleden. Hoe moeten we die sporen lezen?

Maar de expeditie is meer dan een zoektocht naar een vervaagd verleden. Ze gaat op zoek naar de verhalen die vandaag in de (Noord)Rand worden geschreven; de verhalen met de mensen van nu – bewoners, gebruikers, passanten – in de hoofdrol.

Randatlas is een project van de Kleine Expeditie vzw (organisator) en partners (onder voorbehoud van wijzigingen) Cultuur- en erfgoedregio Pajottenland Zennevallei, vzw De Rand & Randkrant, Erfgoedcel Brussel, Avansa

Methodiek

De expeditie doet beroep op gemeente- en stadsbesturen, erfgoed- en cultuurorganisaties en verenigingen in de (Noord)Rand om de weg te wijzen en toe te leiden naar de wijken, buurten en plekken waar de specifieke dynamiek zich sterk laat voelen.

Op basis van de verkenning en van de lokale noden en mogelijkheden werkt de expeditie een laagdrempelig en gevarieerd programma uit. Het omvat participatieve activiteiten voor verschillende doelgroepen op basis van beproefde methodieken.

De verhalen worden aangevuld met bronmateriaal en eigen onderzoek.

Neerslag

Per bezochte plek (gemeente/ stad) maakt de expeditie een (waaiervormige) staalkaart, een momentopname. De staalkaart omvat de getuigenissen, foto’s en kaarten die een stuk het brede verhaal vertellen, aangevuld met hoe bewoners, gebruikers … deze plek nu beleven.

De grote verhalen, aangevuld met wat de expeditie heeft verzameld, worden samengebracht in een mooi vormgegeven publicatie: een Randatlas. Zo worden de verhalen uit de gemeenten met elkaar verbonden en wordt dankzij alle getuigen en het verzamelde materiaal het samenleven in de rand blootgelegd in haar diversiteit.

Na drie jaar loopt het project af. De expeditie wil de gebruikte methodieken delen om zo het project een duurzaam karakter te geven.

Praktisch

Als stad of gemeente kan je kiezen voor een GROOT KAMP waarbij de expeditie 1 week aan de slag gaat in de wijk, buurt … Je kan ook kiezen voor een KLEIN KAMP. De expeditie gaat dan 1 dag aan de slag in je stad of gemeente.

Het project duurt 3 jaar:

  • Januari 2022 opstart project + 2022 eerste reeks grote kampen
  • 2023 tweede reeks grote kampen + kleine kampen
  • 2024 opmaak staalkaarten, randatlas & methodiekdeling

De kostprijs van een GROOT KAMP bedraag €2000, deze van een KLEIN KAMP €750.

–> Cultuur Noordrand bekijkt hoe dit project te financieren met eigen budget. We mikken op maximum 3 grote kampen en verschillende kleine kampen. Voor het geheel van het project zal een subsidie worden aangevraagd door de Kleine Expeditie vzw (organisator).

De expeditie zoekt partners met voldoende draagkracht om in ideale omstandigheden de expedities in de gemeenten te kunnen waar maken. Van hen wordt verwacht dat ze de lokale spil zijn en in staat zijn om:

  • Een lokaal netwerk te activeren binnen de wijk, buurt … en de expeditie te ondersteunen in het bereiken van gemeenschappen (workload GROOT KAMP = 2 à 3 weken inzet 1 personeelslid, KLEIN KAMP = 1 week inzet 1 personeelslid)
  • Een plaats te voorzien / faciliteren waar de expeditie zijn ‘basiskamp’ kan opzetten
  • Afname x-aantal exemplaren Randatlas aan voordelig tarief (richtprijs €30)

Inschrijven

Heb je interesse en voldoende draagkracht om aan het project Randatlas deel te nemen?

Vul dan de intentieverklaring in en stuur ze ondertekend uiterlijk woensdag 5 mei terug naar jo.sollie@cultuurnoordrand.be:

Download hier de intentieverklaring

Opgelet! Deze intentieverklaring is niet bindend. De Kleine Expeditie vzw en Cultuur Noordrand voorzien nog een moment voor eventuele vragen. Deze datum wordt bepaald in overleg met de deelnemende partners.

Vragen?

Contacteer Jo Sollie
Jo.sollie@cultuurnoordrand.be
0485 46 56 84