In oktober ontvingen we de werkgroepen van Cultuur Noordrand in Firma, Vilvoorde, voor ons tweejaarlijks overleg. Werkgroep 1 (kinderen en jongeren) op 21/10, werkgroep 2 & 3 (drempels & diversiteit) samen op 24/10 en werkgroep 4 (aanbod) op 20/10. Werkgroep 5 (erfgoed) komt nog aan bod op 1/12.

We gaven een stand van zaken van onze afgelopen, lopende en toekomstige projecten en bespraken nieuwe prioriteiten en opportuniteiten. Wat in het algemeen naar boven kwam was de focus op jongeren en de nood aan een meertalige aanpak als basis voor toeleiding naar vrijetijdsparticipatie.

Het was telkens een inspirerende en leerrijke voormiddag met als afsluiter een lekkere lunch die gepaard ging met fijne babbels.

Werkgroepen najaar 2022 - groep 2Werkgroepen najaar 2022 - groep 1Werkgroepen najaar 2022 - lunch 2