Begin februari vond de eerste samenkomst van het Regionaal Netwerk Vrijetijdsparticipatie (of RNVTP) plaats te Cc Strombeek met een delegatie van de diensten vrije tijd en welzijn van elke deelnemende gemeente, alsook een eerste armoedepartner binnen onze regio. In het eerste overleg werden al stevige fundamenten rond visie en doelstellingen van het toekomstig netwerk gelegd.

In maart plannen wij overleg 2 en 3 om meer inhoud te geven aan deze basis en concrete acties te bedenken waarmee de drempels aanzienlijk kunnen verlaagd worden om mensen in armoede aan vrijetijd te laten participeren. Daarenboven blijven we de contacten met de armoedeverenigingen uit onze regio onderhouden en verder uitbouwen om de stem en de blik van ervaringsdeskundigen maximaal aan bod te laten komen.

We houden jullie via deze nieuwsbrief op de hoogte van de vorderingen.