17 oktober is jaarlijks de ‘Werelddag van het verzet tegen armoede’. Jaarlijks brengen de armoedeorganisaties de problematiek extra onder de aandacht door verschillende activiteiten. Met de actie ‘Werkomlegging’ vestigde het Netwerk tegen Armoede dit jaar de aandacht op obstakels waar mensen in armoede tegenaan botsen bij hun zoektocht naar duurzaam werk.

Ook de Noordrand verzet zich mee tegen armoede. Cultuur Noordrand diende samen met 11 gemeenten in september een afsprakennota in als regionaal netwerk vrijetijdsparticipatie (RNVTP) Noordrand met het oog op het bekomen van een subsidie voor vrijetijdsdeelname van mensen in armoede. We verwachten de beoordeling eind december. Het RNVTP Noordrand helpt mensen in armoede alvast op weg door de drempels naar vrijetijdsparticipatie te verlagen. Via verschillende initiatieven gaan de deelnemende gemeenten aan de slag om in de vrijetijd ook zeker de mensen te bereiken voor wie vrijetijdsdeelname door financiële en andere drempels niet altijd vanzelfsprekend is. De uitrol van UiTPAS Noordrand in mei 2024 is bijvoorbeeld één van de acties die hierin worden uitgewerkt. Binnenkort volgt ook daarover meer nieuws.