Dit voorjaar zijn onder begeleiding van Demos en Publiq zowel de werkgroep Regionaal Netwerk Vrijetijdsparticipatie (RNVTP) als de werkgroep voor de regionale UiTPAS van start gegaan. We spitsen ons in beide werkgroepen voornamelijk toe op het verlagen van drempels bij de vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede. Hierbij wordt in het regionaal netwerk het beleidsmatig kader vastgelegd dat zal dienst doen voor onze regio. UiTPAS is één van de gezamenlijk gedragen grote acties die binnen dat kader in de regio wordt uitgerold. Het regionaal netwerk als trein met UiTPAS als locomotief, zeg maar.

Voor het RNVTP hebben we in de eerste overlegmomenten de krijtlijnen van de visie uitgetekend. We zijn eveneens overeengekomen dat een goede wisselwerking tussen het regionale en het lokale noodzakelijk is als fundament om dit netwerk te doen slagen. Tot slot hebben we samen met de aanwezige armoedevereningen ook overlegd op welke manier de samenwerking vorm wordt gegeven zodat ze zinvol en aangenaam is voor beide partijen. In de samenkomsten van eind maart en eind april bepalen we de financiering, onze gezamenlijk gedragen armoedefinitie en leggen we de doelstellingen en acties vast.

De UiTPAS-werkgroep, bestaande uit telkens 1 of 2 afgevaardigden van gemeenten die in 2024 met UiTPAS Noordrand starten, zat een eerste keer samen begin maart. In dit overleg werden enkele noodzakelijke knelpunten op tafel gelegd, zowel naar regionale samenwerking als naar aansluiting bij UiTPAS Asse toe. Deze topics worden lokaal verder besproken en komen aan bod in de eerstvolgende Raad van Bestuur en Adviesgroep. Eind april worden deze bepalingen vastgelegd om in mei en juni de nodige formaliteiten op de verschillende betrokken schepencolleges en gemeenteraden voor te leggen. Na de zomer maken we een doorstart naar de praktische uitrol van UiTPAS Noordrand in Grimbergen, Londerzeel (o.v.), Machelen, Meise en Vilvoorde.