Op 30 juni keurde de Vlaamse regering een nieuw tijdelijk subsidiereglement goed voor kleinschalige bovenlokale cultuurprojecten. De minister wil kleinere (niet-professionele) spelers aanmoedigen om bovenlokaal samen te werken. Het nieuwe subsidiereglement slaat bovendien een brug naar het geoptimaliseerd Bovenlokaal Cultuurdecreet dat momenteel in de steigers staat.  

Concreet is er voor de nieuwe lijn een kortere doorlooptijd, een vereenvoudigd aanvraagformulier en een beperkt aantal beoordelingscriteria. De projecten die in aanmerking komen hebben maximaal een duurtijd van 1 jaar met een maximaal subsidiebedrag van 25.000 euro. De eerste indienronde heeft als deadline 1 maart 2024.  

Lees meer 

OP/TIL organiseert enkele digitale infosessies over dit reglement, de subsidiemogelijkheden en de aanvraagprocedure op donderdag 26 oktober om 14u, donderdag 30 november om 11u en dinsdag 16 januari om 14u. Inschrijven kan vanaf maandag 2 oktober.

Ik schrijf me in