Op 30 juni keurde de Vlaamse regering een nieuw tijdelijk subsidiereglement goed voor kleinschalige bovenlokale cultuurprojecten. De minister wil kleinere (niet-professionele) spelers aanmoedigen om bovenlokaal samen te werken. Het nieuwe subsidiereglement slaat bovendien een brug naar het geoptimaliseerd Bovenlokaal Cultuurdecreet dat momenteel in de steigers staat.  

Concreet is er voor de nieuwe lijn een kortere doorlooptijd, een vereenvoudigd aanvraagformulier en een beperkt aantal beoordelingscriteria. De projecten die in aanmerking komen hebben maximaal een duurtijd van 1 jaar met een maximaal subsidiebedrag van 25.000 euro. De eerste indienronde heeft als deadline 1 maart 2024.  

Vanaf dit najaar informeert OP/TIL in een (mogelijk digitale) infosessie over dit reglement, de subsidiemogelijkheden en de aanvraagprocedure. Wij houden jullie op de hoogte van zodra hierover meer nieuws is. 

Lees meer 

Toch al een vraag die niet kan wachten? Contacteer OP/TIL