Werk je binnen een lokaal bestuur rond cultuur? Is het vaak niet vanzelfsprekend om je culturele werking op de (politieke) agenda te zetten? Ontdek hoe je op een strategische manier meer draagvlak creëert voor je culturele werking. OP/TIL organiseert een driedaagse traject ‘Lobbying – Hoe zet ik mijn culturele werking op de politieke agenda’. Verwacht theorie, uitwisseling, inspiratie en tools. 

 Wat mag je verwachten tijdens dit traject? 

Uitwisseling en overleg met de andere deelnemers nemen een centrale plek in. Je leert van elkaar en bent elkaars klankbord. Het is zinvol om tijdens het traject een concrete case in je achterhoofd te houden die bij je inschrijving wordt opgevraagd. Het biedt een houvast om op te werken en mee te oefenen. Ook na de opleiding. Het opzet is om actief na te denken over hoe je de aangereikte informatie en tools kan inzetten in jouw praktijk.  

  • Dag 1: Welke invloed heb ik als lokale cultuurwerker? En hoe ga ik ermee om? 
  • Dag 2: Moet ik maatschappelijk draagvlak voor mijn culturele werking creëren? Hoe en waarom? 
  • Dag 3: Hoe trek je de aandacht van de politiek? En hoe laat je iets landen op de beleidsagenda? 

 

Meer info en inschrijven