Van maart t.e.m. november 2021 loopt het traject ‘Ruimte maken in 5 modules’ van Demos voor de medewerkers cultuur van Cultuur Noordrand. Met deze vorming biedt Cultuur Noordrand samen met Demos 5 modules aan in 5 halve dagen, in de eerste plaats gericht op de ontwikkeling van sensitiviteit voor structurele uitsluitingsmechanismen en een gedeelde visie op vrijetijdsparticipatie van kansengroepen bij cultuuraanbieders.

We nemen de tijd om stil te staan bij de eigen vooronderstellingen door sterk te focussen op het leefwereldperspectief van initiatiefnemers in cultuur die ondergewaardeerd en ondervertegenwoordigd zijn. Daarnaast bieden we praktijkverhalen en concrete handvatten aan om cultuur te innoveren. Hierbij focussen we op (potentieel) bovenlokale cultuurpraktijken.

De modules gaan door op de volgende data:

Module 1: 17 maart (9u30-12u30)
Module 2: 19 mei (9u30-12u30)
Module 3: 23 juni (9u30-12u30)
Module 4: 15 september (9u30-12u30)
Module 5: 10 november (9u30-12u30)

Afhankelijk van de coronamaatregelen vinden de modules fysiek plaats, ofwel gaan ze door via Zoom.

De inschrijvingen zijn gesloten.

Heb je een vraag? Contacteer jo.sollie@cultuurnoordrand.be