Op vrijdag 7 juni is Cultuur Noordrand te gast in de Plantentuin van Meise voor haar jaarlijkse Trefdag. Hét moment dus om inspiratie op te doen en van gedachten te wisselen met collega’s uit de regio.

Voor wie?

We richten ons tot alle medewerkers uit ons netwerk. En dat zijn al lang niet enkel meer medewerkers cultuur, maar ook o.a. collega’s welzijn, onderwijs en erfgoed. Kortom, voel jij je aangesproken door het programma van onze Trefdag, dan ben jij van harte welkom! Deelnemen kan volledig gratis.

Programma?

09u00  warm onthaal

09u30  welkom door Philip Roosen

09u40  Waar staan we en waar gaan we naartoe? door Cultuur Noordrand en vzw de Rand

10u00 keuze uit 3 inspiratiesessies

Sessie 1: Gemeenschapsvorming is geen integratie
door Koen Demarsin

Onze buurten zijn niet alleen multicultureel, ook de in- en uitstroom van inwoners is hoog en dat maakt samenleven niet altijd eenvoudig. Daarom gaan lokale besturen en vrijetijdsorganisaties op zoek naar manieren om de banden tussen de bewoners te versterken dankzij gemeenschapsvormende projecten. Maar wat verstaan we precies onder gemeenschap en gemeenschapsvorming en wat is het absoluut niet? En hoe kunnen we ermee van start gaan?

Sessie 2: Decretale wijzigingen met een impact op het lokale cultuur- en vrijetijdsbeleid
door Lieselot Decalf (VVSG)

De Vlaamse Regering voorziet in een aantal decretale wijzigingen met impact op het lokale cultuur- en vrijetijdsbeleid. Het betreft het reeds half ontmantelde decreet lokaal cultuurbeleid en de zopas vernieuwde decretale basis voor publiq, meemoo en Cultuurconnect – de Vlaamse partners bij de digitale transformatie van de cultuursector. Daarnaast is de definitieve opheffing van het Participatiedecreet een feit en werkt expertisecentrum Demos samen met Publiq aan een vernieuwde opdracht. Tenslotte zijn er enkele wijzigingen aan het decreet bovenlokale cultuurwerking. Wil jij het ‘kluwen’ voor jezelf kunnen ontwarren? Na deze sessie heb jij weer een heldere kijk op het decretale kader van het lokale cultuur- en vrijetijdsbeleid.

Sessie 3: Hoe bijdragen tot een verhoogde participatie voor een breed (meertalig) publiek / aan de slag met eenvoudige taal
door Karen Stals (vzw de Rand)

We willen allemaal met onze promotie zo veel mogelijk publiek bereiken. We maken onze brochures, website, flyers, affiches … zo aantrekkelijk mogelijk. Maar waar let je precies op bij het schrijven van je teksten en de lay-out? Je krijgt praktische tips om je teksten voor een breed publiek begrijpbaar te maken.

11u00  pauze

11u30 keuze uit 3 inspiratiesessies

Sessie 4:  De rol van de bibliotheek vandaag en morgen
door Roel van den Sigtenhorst (directeur MuntPunt)

Kansenongelijkheid verminderen is één van de pijlers van het nieuwe beleid van Roel van den Sigtenhorst. De bibliotheek moet er het meest zijn voor mensen die niet helemaal mee kunnen in de samenleving. Dat betekent niet dat je niets meer doet voor mensen die goed kunnen meekomen, wel dat je onevenredig investeert in een aanbod gericht op het verkleinen van de ongelijkheid. Een ruimte bieden waar iedereen fijn, veilig en gratis kan verblijven, is de eerste rol van de bibliotheek.

Sessie 5: Projectsubsidies voor kleinschalige bovenlokale projecten
door Annelien Van Damme (OP/TIL)

De Vlaamse regering keurde in juni 2023 een nieuw subsidiereglement goed voor kleinschalige bovenlokale cultuurprojecten. Met dit reglement wil de minister van cultuur ook kleinere, minder geprofessionaliseerde actoren aanmoedigen om bovenlokaal samen te werken en culturele projecten op te zetten. OP/TIL licht de klemtonen van dit subsidiereglement toe. Wat zijn de praktische voorwaarden? Met welke inhoudelijke criteria moet je rekening houden? Wat is het verschil tussen deze subsidies en de al bestaande subsidies voor bovenlokale cultuurprojecten?

Sessie 6: Hoe bijdragen tot een verhoogde participatie voor een breed (meertalig) publiek / het cultuuraanbod
door Kristof Smet  (centrumverantwoordelijke GC de Zandloper)

Je wil met je seizoensprogrammatie of aanbod op jaarbasis een breed (meertalig) publiek bereiken. Nadenken over wie je wil bereiken doe je niet pas bij je promotie, dat start al bij het programmeren van je aanbod. Je stemt de keuze van je aanbod af op je doelgroepen. Kristof Smet neemt je mee in hoe GC de Zandloper in Wemmel dat concreet in praktijk doet.

12u30 lunch

 

Waar?

Plantentuin Meise
Nieuwelaan 38
1860 Meise

Bereikbaarheid Plantentuin

 

Inschrijven?

Naar inschrijvingsformulier