De 5 werkgroepen van Cultuur Noordrand gaan op zoek naar concrete stappenplannen om mee aan de slag te gaan binnen hun strategische uitdaging.

Werkgroep/ strategische uitdaging 1: inzetten op de meerwaarde van cultuur voor kinderen en jongeren

Werkgroep/ strategische uitdaging 2: drempels voor cultuurparticipatie verlagen

Werkgroep/ strategische uitdaging 3: inspelen op het internationale en superdiverse karakter van de regio

Werkgroep/ strategische uitdaging 4: een kwalitatief en gevarieerde cultuurpraktijk voor iedereen

Werkgroep/ strategische uitdaging 5: inzetten op de verbindende kracht van erfgoed

Tijdens de sessies in december en maart kwamen heel wat ideeën naar boven in onze werkgroepen. De voorstellen konden vaak ook gekoppeld worden aan één of meerdere uitdagingen van de andere werkgroepen.

Hoog tijd om een aantal keuzes te maken. Zo werd onderzocht waar iedere werkgroep prioritair op wil inzetten. Onder de noemer ‘van nood naar prioriteit’ gingen de 5 werkgroepen hier in juni tijdens een brainstorm mee aan de slag:

 • Werkgroep 1: 17 juni
 • Werkgroep 2: 24 juni
 • Werkgroep 3: 30 juni
 • Werkgroep 4: 28 juni
 • Werkgroep 5: 21 juni

Het leverde interessante gesprekken op. Verschillende meningen kwamen aan bod, maar vaak was er eensgezindheid over de gemeenten heen. Men wil prioritair werk maken van volgende thema’s:

#kinderen & #jongeren

 • Nood aan ervaringsuitwisseling tussen de verschillende actoren van de werkgroep.

#drempels

 • De uitrol van de UiTPAS op regionaal niveau als waardevol middel om drempels te verlagen.
 • Het ‘mobiele cultuurhuis’ als een laagdrempelige manier om mensen te verbinden.
 • Uitbouw van een Turkse boekencollectie met inspraak van de Turkse gemeenschap binnen de bibliotheken.
 • Aanbieden van tweetalige (prenten)boeken binnen de bibliotheken.
 • Aandacht voor participatie van mensen met een beperking aan cultuur door in te zetten op bemiddeling.

#diversiteit

 • Meertaligheid inzetten om iedereen toe te leiden naar Nederlandstalige culturele activiteiten.
 • Meer aandacht hebben voor de gemeenschappelijkheden binnen de verschillende culturen.
 • Werk maken van de uitrol van de UiTPAS binnen de regio.
 • Ontwikkelen van een ‘mobiel cultuurhuis’ of inzetten van een ‘cultuurbus’ om gemeenten of wijken te bereiken met een beperkt cultureel aanbod.

#aanbod

 • PianoDays als een waardevol en breed initiatief waar veel gemeenten kunnen bij aansluiten.
 • Livestream als waardevol cultureel aanbod voor een minder mobiel publiek.
 • Inzetten op meertalige lees- en woordactiviteiten als oefenkans voor het Nederlands.
 • Het project Atelier in Beeld als interessant kader om de eigen activiteiten rond beeldende kunst vorm te geven.
 • Nood aan een plek voor jongeren om creatief bezig te zijn.

#erfgoed

 • Er is nood aan afstemming en overleg tussen de verschillende lokale erfgoedwerkingen.
 • Meerwaarde creëren door regionale aanpak van Erfgoeddag.

Cultuur Noordrand gaat verder aan de slag met deze prioritaire keuzes in overleg met haar adviesgroep en raad van bestuur. Wordt zeker vervolgd.