Hier vind je binnenkort een overzicht van de afvaardiging en een weergave van de inhoudelijke werking.