Nog even geduld… Weldra vind je hier de afsprakennota en de afvaardiging van het in 2023 opgestarte Regionaal Netwerk Vrijetijdsparticipatie (RNVTP) Noordrand.