beeld, geluid en montage door Steef Croes

Over het project

Met pARTkoer bieden 6 kernpartners (CC Asse, Cc Strombeek, CC De Factorij, CC Het Bolwerk, GC de Muze van Meise en GC de Zandloper) in een structurele samenwerking een kunsteducatief project aan voor het basisonderwijs in de Noordrand van Brussel. Samen met Cultuur Noordrand werd een dossier ingediend binnen het bovenlokaal cultuurdecreet en dat werd goedgekeurd. Het project start schooljaar 2022 -2023 in de gemeenten van de kernpartners en wordt in de volgende schooljaren ook uitgerold in extra gemeenten van de Noordrand.

pARTkoer zal cultuur als een structureel onderdeel integreren binnen het onderwijsaanbod, door een 945-tal cultuurtrajecten aan te bieden aan scholen in het basisonderwijs. Om en bij de 20.000 leerlingen zullen daardoor op een verdiepende manier kennis maken met verschillende kunsttrajecten die binnen het cultuurpalet vallen: dans, theater, beeldende kunst & architectuur, muziek, film & multimedia en STEAM. Daarnaast begeleidt pARTkoer leerkrachten in hun zoektocht naar een zinvol muzisch aanbod.

Het is de fundamentele doelstelling van pARTkoer om alle kinderen – zonder onderscheid – te verrijken met de verbredende en verdiepende werking die kunst in de persoonlijke ontwikkeling van kinderen kan teweeg brengen.

Looptijd: najaar 2022 tot 2025

Projectgroep: jeugdprogrammatoren Cc Strombeek, CC De Factorij, GC de Muze van Meise, CC Het Bolwerk, GC de Zandloper, CC Asse.

Met de steun van de Vlaamse Overheid en Cultuur Noordrand.

Meer weten?

Neem contact op met maaike.detroch@cultuurnoordrand.be

Lokale invulling

Neemt jouw klas/school (binnenkort) deel aan pARTkoer? Klik jouw gemeente aan voor meer info hoe pARTkoer lokaal wordt vormgegeven:

AsseGrimbergen – VilvoordeWemmelZaventem

Infographic

Infographic pARTkoer met logo's-1

Infographic pARTkoer met logo's-2

Infographic pARTkoer met logo's-3

Download de infographic