Over het project

Met pARTkoer biedt Cc Strombeek, in structurele samenwerking met 5 kernpartners (CC Asse, CC De Factorij, CC Het Bolwerk, GC de Muze van Meise en GC de Zandloper), een kunsteducatief project aan voor het basisonderwijs in de Noordrand van Brussel. Samen met Cultuur Noordrand werd een dossier ingediend binnen het bovenlokaal cultuurdecreet en dat werd goedgekeurd.

pARTkoer zal cultuur als een structureel onderdeel integreren binnen het onderwijsaanbod, door een 945-tal cultuurtrajecten aan te bieden aan scholen in het basisonderwijs. Om en bij de 20.000 leerlingen zullen daardoor op een verdiepende manier kennis maken met verschillende kunsttrajecten die binnen het cultuurpalet vallen: dans, theater, beeldende kunst & architectuur, muziek, film & multimedia en STEAM. Daarnaast begeleidt pARTkoer leerkrachten in hun zoektocht naar een zinvol muzisch aanbod.

Het is de fundamentele doelstelling van pARTkoer om alle kinderen – zonder onderscheid – te verrijken met de verbredende en verdiepende werking die kunst in de persoonlijke ontwikkeling van kinderen kan teweeg brengen.

Looptijd: najaar 2022 tot 2025

Projectgroep: jeugdprogrammatoren Cc Strombeek, CC De Factorij, GC de Muze van Meise, CC Het Bolwerk, GC de Zandloper, CC Asse

Met de steun van de Vlaamse Overheid en Cultuur Noordrand

Meer weten? Neem contact op met maaike.detroch@cultuurnoordrand.be

 

Infographic

Infographic pARTkoer met logo's-1

Infographic pARTkoer met logo's-2

Infographic pARTkoer met logo's-3

Download de infographic