Navigatie Over het project

Navigatie Infographic

Navigatie Lokale invulling

Navigatie Beeldmateriaal

Navigatie Instructievideo's kunstkoffers

Over het project

pARTkoer is een kunsteducatief project in de Noordrand van Brussel voor leerlingen in het basisonderwijs in een structurele samenwerking van 6 ervaren kernpartners (cfr. Spa Bruis+). Mede ondersteund door Cultuur Noordrand werd een dossier ingediend binnen het bovenlokaal cultuurdecreet, dat werd goedgekeurd. Schooljaar 2022 – 2023 startte het project in een heel aantal scholen van de gemeenten van de kernpartners. Het is de bedoeling om elk schooljaar naar extra scholen en/of gemeenten in de Noordrand uit te breiden.

pARTkoer integreert cultuur als een structureel onderdeel binnen het onderwijsaanbod door een 945-tal cultuurtrajecten voor basisscholen aan te bieden met impulsen gedurende het hele schooljaar. Om en bij de 20.000 leerlingen zullen daardoor op een laagdrempelige manier kennis maken met verschillende kunsttrajecten die binnen het cultuurpalet vallen: dans, theater, beeldende kunst & architectuur, muziek, film & multimedia en STEAM. Daarnaast begeleidt pARTkoer leerkrachten in hun zoektocht naar een zinvol muzisch aanbod. Het is de fundamentele doelstelling van pARTkoer om alle kinderen – zonder onderscheid – te verrijken met de verbredende en verdiepende werking die kunst in de persoonlijke ontwikkeling kan teweeg brengen.

Projectgroep: jeugdprogrammatoren Cc Strombeek, CC De Factorij, GC de Muze van Meise, CC Het Bolwerk, GC de Zandloper, CC Asse.

Looptijd: najaar 2022 tot 2025

  • Schooljaar 2022 – 2023: scholen van de gemeenten van de 6 kernpartners (Cc Strombeek, CC De Factorij Zaventem, GC de Muze van Meise, CC Het Bolwerk Vilvoorde, GC de Zandloper Wemmel, CC Asse)
  • Schooljaar 2023 – 2024: scholen van de gemeenten van de 6 kernpartners + extra scholen in Opwijk (GC Hof ten Hemelrijk)
  • Schooljaar 2024 – 2025: ook jouw school?

Met de steun van de Vlaamse Overheid en Cultuur Noordrand.

Meer weten?
Algemeen aanspreekpunt is Maaike De Troch:
maaike.detroch@cultuurnoordrand.be | 0476 64 93 84

 

Infographic

 

Infographic pARTkoer p2

Download de infographic

Lokale invulling

Per kunsttraject is de inhoudelijke invulling van de modules ‘workshop’, ‘kunstkoffer’ en ‘doe-denk-dingen’ voor elke deelnemende gemeente identiek en er wordt met dezelfde partners samengewerkt. Deze invulling en partners zijn een resultaat van de continue samenwerking van de kerngroep. De doe-denk-dingen ontvangen de deelnemende scholen tijdens de maand september. Voor de planning van de workshops en de kunstkoffers stemt het CC of GC telkens af met de betrokken scholen.

Voor de keuze van de voorstelling rekenen we op de deskundige expertise van de jeugdprogrammatoren van het CC of GC van de gemeente waarbij jouw school heeft ingeschreven. De voorstellingen kunnen per centrum verschillen en gaan door op vaste data die al ruim op voorhand werden vastgelegd.

Via onderstaande links vind je meer info over de concrete invulling van de meeste deelnemende gemeenten:

AsseGrimbergen – VilvoordeWemmelZaventem Opwijk

pARTkoer partners

Beeldmateriaal

Sfeerbeelden pARTkoer-workshop theater te GBS ’t Villegastje Strombeek 27/02/’23

Beeld, geluid en montage door Stephan Croes

 

Instructievideo’s kunstkoffers

Instructievideo dans

Instructievideo muziek

Instructievideo theater

Instructievideo film/multimedia

Instructievideo STEAM

Instructievideo beeldende kunst/architectuur